piątek, 9 grudnia 2011

Podlasie rezerwaty i pomniki przyrody

 Na omawianym terenie znajduje się tylko jeden rezerwat przyrody — „Przekop" (koło Korczewa), o powierzchni 21 ha z lasem naturalnym, charakterystycznym dla okolic nadbużańskich. Dominują w nim drzewa liściaste - graby, jesiony oraz kilkusetletnie dęby.
Podlasie Zachodnie obfituje w ciekawe pomniki przyrody. Najwięcej z nich zarejestrowano w rejonie siedleckim, gdzie interesującym obiektem są szypułkowe dęby w Woli Wodyńskiej (gm. Wodynie), z których najgrubszy ma około 6 m obwodu i około 30 m wysokości.

W pobliskich Wodyniach na uwagę zasługuje stara aleja lipowa (36 lip), dwie lipy drobnolistne na miejscowym cmentarzu (obwód ok. 3,5 m) oraz czarna topola (rosnąca w parku PGR).
Rezerwaty i pomniki przyrody.
Interesujący jest również okazały dąb szypułkowy, zwany „Dębem Powstańców", o obwodzie 415 cm i około 25 m wysokości (w lesie przy szosie Sokołów Podlaski-Kosów Lacki), a także wiąz polski o obwodzie 570 cm i około 22 m wysokości w Starej Wsi (park), wiąz szypułkowy o obwodzie 332 cm i około 20 m wysokości w Łosicach, jesion wyniosły o obwodzie 550 cm i około 40 m wysokości w Toporowie oraz modrzew polski o obwodzie 128 cm i około 20 m wysokości w Hruszniewie (park).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz